10 de desembre de 2009

Sense fum?

He decidit publicar aquest post des meu blog a cansvells.com per conèixer sa vostra opinió, tant des que fumau com des que no, cans vells i cusses velles.

Diu així:

"M'emprenya molt anar a beure una cervesa i en tornar a casa haver d'extendre la roba que duia a l'aire lliure.

Això no és res. El problema són els pulmons.

A Espanya tot ho feim a mitges. La llei antitabac no ha fet que als locals publics deixi d'haver-hi fum. I això de crear espais per fumadors i per no fumadors dins el mateix local és un doi.

Crec que no hi ha d'haver pol·lèmica: la llibertat de fumar, sí, però la salut dels que t'envolten... què!? La llibertat no existeix si no respectes la del reste de la gent.

També he fumat dins un bar. No hi havia la consciència social que hi ha avui.

No és just que els fumadors passius pateixin enfermetats per la no acció del govern, en minúscula."


També publicaré a continuació es comments fets fins ara:tof ha dit...

posant que soc fumador sa meva opinió s'ha d'agafar amb pinces.

Estic d'acord amb que es fumadors passius no han de patir els efectes del tabac. Igual que o no tenc perque haver de respirar fum des cotxes quan no tenc cotxe i crits de nins quan no tenc nins.

Si a dins un bar, negoci privat que se regeix pe maximitzar es beneficis, l'amo deixa fumar, els seus clients, fumadors i no fumadors, poden elegir entre anar-hi o no anar-hi. Si per un client no fumador és més important no respirar fum que el benestar que li dona es bar doncs no anirà a aquest bar i en cercarà un altre on no se fumi o simplement qudarà a ca seva. si l'amo des bar prohibeix fumar a dins es seu bar, actitut totalment legítima, els seus clients faràn un pensament sobre si els hi convé més anar-hi o no anar-hi i ja està. Desde es meu pnt de vista trob que es no fumadors no se poden queixar de que sa roba els hi faci olor a fum, si vos provoqué un gran agravi no anirieu a bars on se fumés. Igual que a mi es renou i es fums des cotxes no m'agrada però m'estim sortir al carrer que quedarme a ca meva. Igual que es crits des nins me molesten però m'estim més sentirlos que posarme taps a ses orelles.


Lastienditas ha dit...

Estic d´acord Bua!
Jo ara me trob que no puc anar com abans a fer un cafè amb amics o quedar a un bar perquè clar, si he dur sa nina no és questió de que un bebe d´un mes faci pudor de fum...i a ses terrasses encara no se pot seure pel fred que fa!!

Darrerament he optat per anar al cafè del teatre d´Artà. És lliure de fums i té una gentada!! Podria haver més bars així a SS i no hauria d´anar fora poble...


tofito ha dit...

ahí estamos Lastienditas. Clar que si. Sa teva "satisfacció", "felicitat" o lo que li volguem dir és superior anant a un bar de no fumadors que anant a qualsevol bar ple de fumot. En el teu cas, dins sa teva "balança" hi ponderes una nina petita.

A mi me pareix perfecte que no se pugui fumar a dins es bars, però mentres se pugui fumar fumaré. Lo que no se po pretendre és o següent: "m'agrada anar al bar però no vull respirar fum, doncs que no se pugui fumar a dins el bar" perque anar al ba no és un dret bàsic, per anomenar-ho d'alguna manera, de ses persones. En canvi que no se pugui fumar a dins un hospital, ajuntaments o escoles no només està bé sin´que és totalment necessari.


tofito ha dit...

i si mos hi posam anem a matar:

http://www.columbia.edu/~xs23/catala/articles/2005/tabaco/tabaco.htm


Bua ha dit...

@Tòfol, sobre es teu primer comentari.
A veure, si jo vaig a S'Oratge és perque és es meu bar, independentment de que s'hi fumi ò no.
A ón vivim se fuma a tots es bars, o sigui, que ò quedam a ca nostra... ò fum.
I comparar es renou des nins i es fum des cotxes amb el que estam tractant... idò me pareix una frivolité.

Sobre es teu 2ón comment, Tof, te diré que lastienditas ha triat es camí correcte: va a un altre poble ón hi ha un bar de no fumadors per evitar que sa seva filla petita respiri fumot.

I es teu tercer comentari ("a matar"), te don ses gràcies per aquest link. Un bon estudi. S'hi podria afegir, en pro d'aquesta doctrina pro fumadors, que es aquests sosteniu es gastos públics pagant uns bons tributs específics per fumar.
Quant a nes tema des fumadors passius analitzat a nes link, discrep tant de sa conclussió, com de ses dades estadístiques que senyala.

@lastienditas: no pots dur sa nina a un bar de fumadors, és a dir, a cap bar serverí. Jo vaig fer el mateix.


Es debat està servit!

Nou blog!

Uep gent! He fet un blog, meam si vos hi passau i comentau algo. Fa devers 10 dies que està obert i hi ha poca cosa, però s'idea és anar penjat qualque crítica de cine, fragments de llibres i alguna història meva. M'imagin que algo de música també caurà...en fi, cosetes per passar s'estona. Venga, aqui vos deix sa direcció:

www.piesdeazar.blogspot.com

Salut!

7 de desembre de 2009

Arabia Saudí

Darrerament estan en ratxa:

1. «El hombre debe pegar a la mujer con un cepillo de dientes sin dejar marcas»
2. «Los saudíes piden pagos frente a una eventual bajada de sus ingresos»
"Si los países ricos reducen su consumo de petróleo para combatir el cambio climático, deberían pagar una compensación a los productores de petróleo" : link
Aprofit per llançar un debat delicat i políticament incorrectíssim:
-. S'Islam és tan bò com qualsevol altra religió?
-. S'ha de tenir una tolerància infinita envers ses altres cultures, o realment hi ha un "límit cultural" imposable?

Donat que aquest és un tema de moda (sobretot a Suissa) aqui ho deix per qui s'atreveixi.

Bonus: