28 de gener de 2015

Légolas Monguer

Tot i sa varietat de plataformes que hi ha on poder publicar merda com aquesta, quan l'he vista he sabut que cansvells.com era es puesto ideal. Sa mirada de monguer i s'estil a s´hora de botar han estat determinants per decidir-me. Sa seva habilitat amb un arc...on hi hagui una fona...